ABC Prawa zamówień publicznych

Dlaczego właśnie to szkolenie: nie czytam przepisów ustawy Pzp - raczej czytam „między wierszami”, nie skupiam się na komentowaniu przepisów (choć nie uciekam od tego) - lecz na istocie zamówień: jak zapewnić wykonanie zamówienia na najkorzystniejszych warunkach, nie próbuję nawet wspomnieć o wszystkich przepisach ustawy - omawiam za to szczegółowo cele i zasady ucząc samodzielnej interpretacji przepisów oraz wypełniania luk w prawie.

Adresaci szkolenia: wszyscy zainteresowani tematem, również ci, który byli już na innych szkoleniach i nie znajdują odpowiedzi na istotne pytania.

Cele szkolenia: zapoznanie uczestników z zasadami udzielania zamówień publicznych oraz najważniejszymi dla efektywnego dokonywania zamówień pojęciami i narzędziami.

Kompetencje ProcurCompEU: Prawo (3) i Cykl życia (2)

PROGRAM SZKOLENIA  O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ? LICZBA GODZIN
Cele systemu zamówień publicznych

Po co istnieją zamówienia publiczne i – co ważniejsze – co jest (powinno być) ważniejsze?

1) efektywność gospodarowania środkami

2) przeciwdziałanie korupcji

3) cele „zrównoważonego rozwoju”

Cele UE: wspólny rynek, swoboda dostępu do zamówień – ale dla kogo (co z wykonawcami spoza UE, EOG, FTA, GPA?)

Jakie to ma znaczenie „na co dzień”? Przeogromne!

1

Podstawowa zasada interpretacji ustawy Pzp

Zamówienia publiczne to dominium, nie imperium.

Pzp należy (oczywiście?) do gałęzi prawa cywilnego…

Czy to oznacza, że należy go interpretować wedle zasady „co nie jest zakazane – jest dozwolone?

Pzp jako zbiór praw podmiotowych wykonawców – i co z tego wynika „na co dzień”.

0,5

 

Zasady udzielania zamówień publicznych

Co to jest równe traktowanie? To wcale nie jest oczywiste – warto wyjść od polskiej konstytucji i wyroków TSUE.

Równa miara, nie wynik mierzenia.

Dlaczego dopuszczając partaczy do udziału w postępowaniu zamawiający łamie zasadę równego traktowania.

W prawie UE nie ma zasady uczciwej konkurencji – i co z tego wynika.

Czym jest uczciwa konkurencja? Dlaczego nie ma definicji, a jedynie przykłady naruszeń.

Proporcjonalność jako podstawowa zasada UE (oraz katolickiej nauki społecznej :)

Jak nie wymagać więcej, niż to konieczne, a jednak wymagać wszystkiego, co konieczne.

Jak pogodzić przejrzystość z ograniczoną swobodą zamawiającego.

Przejrzyście, czyli: zasada śladu, jawność, przewidywalność…

Jak w tym wszystkich zachować efektywność wydatków, czyli osiągnąć „best value for money”, czyli zastosować optymalne metody i środki zaspokojenia potrzeb.

3
Zamówienie jako projekt zakupowy

Udzielanie zamówień nie polega na stosowaniu przepisów ustawy Pzp.

Klasyczny „procurement cycle” i jego warianty: planowanie – przygotowanie – postępowanie – zarządzanie umową – ewaluacja.

3 poziomy: strategiczny, taktyczny i operacyjny.

1
Opis przedmiotu zmówienia

Możliwe podejścia do opisu i ich konsekwencje:

1) opis techniczny,

2) opis funkcjonalny.

Opis naruszający konkurencję (cenową lub produktową).

Wymagania w cyklu życia.

1
Dokumenty zamówienia

Zawartość specyfikacji warunków zamówienia (SWZ): o kwalifikacji wykonawców, kryteriach oceny ofert i umowach będzie krótko - więcej na innych naszych szkoleniach.

Wyjaśnienia i zmiany SWZ.

Opis potrzeb i wymagań.

1
Tryby udzielania zamówień

Nie rozumiem dlaczego przetarg nieograniczony jest tak bardzo nadużywany – dużo o zaletach innych trybów.

Tryb podstawowy w zamówieniach krajowych i jego warianty.

1
Przebieg postępowań

Dokąd zmierza elektronizacja zp a gdzie jesteśmy?

Publikacja ogłoszeń, udostępnianie dokumentów zamówienia.

Forma elektroniczna, postać elektroniczna, podpisy.

Komunikacja elektroniczna.

Składanie i otwarcie ofert, udostępnianie informacji, protokół postępowania, archiwizacja.

2
Rozwiązania niestandardowe

Konkurs najlepszym sposobem wyboru opartym na jakości.

Warunkowy zakres zamówienia, opcje, zamówienia powtarzane – kiedy i jak używać tych metod?

Umowy ramowe – istotne narzędzie stabilizacji relacji z wykonawcami.

Katalogi, aukcje, dynamiczne systemy zakupów – kiedy wreszcie?

1
Środki ochrony prawnej

Odwołanie – wezwanie – przystąpienie – odpowiedź – posiedzenie – rozprawa – wyrok – skarga – wyrok.

0,5


Nowe Prawo zamówień publicznych - ustawaMateriały szkoleniowe: uczestnik otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia (prezentację), tekst nowej ustawy Pzp wraz z tabelą porównawczą.

 

 


TRENER:

Dariusz KOBA


Szkolenie dostępne w trybie otwartego naboru:

  • Data: - -
  • Miejsce: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa
  • Zapisz się

CENA SZKOLENIA:

Pierwsza zgłoszona osoba: 1200 zł netto

Druga zgłoszona osoba: 1100 zł netto

Trzecia i kolejne zgłoszone osoby: 1000 zł netto

W przypadku korzystania ze zwolnienia z VAT podana wyżej ceny to również cena brutto.

Cena szkolenia obejmuje:

zajęcia z ekspertem - praktykiem zamówień publicznych, materiały szkoleniowe, certyfikaty ukończenia szkolenia, wsparcie poszkoleniowe, całodzienny serwis kawowy oraz lunch każdego dnia zajęć (przy szkoleniu stacjonarnym), dostęp do platformy szkoleniowej (przy zajęciach on-line).

PLAN ZAJĘĆ:

Dzień I i II: 10:00 - 15.30 - zajęcia (w tym przerwa kawowa i lunch-owa)

 

SZKOLENIE MOŻE ZOSTAĆ ZORGANIZOWANE JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE (tzw. SZKOLENIE DEDYKOWANE)

Szkolenia dedykowane to projekty "szyte na miarę" potrzeb konkretnego klienta, który oczekuje przeszkolenia większej grupy osób z podobnego zakresu.

Z uwagi na charakter zajęć oraz wpływ na dobór uczestników, szkolenia dedykowane cieszą się dużą popularnością. Szkolenia te realizowane są najczęściej w siedzibie klienta lub miejscu przez niego wskazanym, we wspólnie uzgodnionym terminie.

Czas trwania zajęć także musi zostać dobrany odpowiednio do przyjętego zakresu merytorycznego zajęć (programu szkolenia).

Jeżeli pojawi się taka potrzeba to na Państwa życzenie możemy zająć się kompleksowym przygotowaniem strony logistyczno/gastronomiczno/hotelowej.

ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRESTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba