Praktyka zamówień publicznych w świetle prawa UE

Dlaczego właśnie to szkolenie: szkolenie umożliwia zrozumienie istoty zamówień publicznych z perspektywy europejskiej (w tym systemu korekt finansowych), daje narzędzia do dokonywania pro-wspólnotowej wykładni polskich przepisów i uniknięcia odpowiedzialności z tytułu naruszenia europejskiego prawa zamówień publicznych. 

Adresat: pracownicy instytucji zamawiających, zarówno z komórek zamówień publicznych, jak i z komórek merytorycznych, zwłaszcza uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówień współfinansowanych ze środków UE. 

Cele: zapoznanie uczestników z prawem UE w zakresie zamówień publicznych oraz jego wpływem na stosowanie procedur udzielania zamówień zgodnie z ustawą Pzp.

PROGRAM SZKOLENIA O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ LICZBA GODZIN
Cele prawa UE

KE nie tyle chodzi o efektywność, co o wspólny rynek, swobody traktatowe, podstawowe zasady UE oraz zobowiązania GPA.

Czy o każde zamówienie na terenie UE może się ubiegać (zaznacz właściwe):

a) każdy wykonawca

b) jedynie wykonawca z UE, EOG, GPA

0,5
Zasady wspólnego rynku

Jaki jest zakres przedmiotowy podstawowych swobód: swobodny przepływ towarów, prawo przedsiębiorczości, swoboda świadczenia usług.

Niedyskryminacja i równe traktowanie vs uczciwa konkurencja (dlaczego w prawie UE nie ma zasady uczciwej konkurencji – i co z tego wynika).

Czy warunkiem przejrzystości jest publikacja informacji o zamówieniu, a jawność ofert i ich otwarcia nie ma znaczenia?

Proporcjonalność to jeden z fundamentów UE…

Czym jest wzajemne uznawanie na przykładzie uprawnień budowlanych.

1
Źródła prawa zamówień publicznych w UE

Traktat o Unii Europejskiej (TUE), z którego wynikają np. obowiązki zamawiających przy zamówieniach „podprogowych”

Dyrektywy: aktualne i nowe (o nich więcej w ramach następnych punktów programu, bo od kwietnia 2016 będą wiążące – trzeba się przygotować)

Krótko o rozporządzeniach Komisji

Istota i wpływ orzecznictwa TSUE (tylko kilka orzeczeń)

Dokumenty, które formalnie nie stanowią źródeł prawa, a jednak obowiązują: wytyczne, komunikaty (szczególnie (2006/C 179/02) i inne.

1,5
Agregowanie i podział zamówień na części

Zasady szacowania wartości zamówienia są lepiej opisane, niż w Pzp i wynikają z nich sensowne wnioski.

Aktualnym trendem jest centralizacja i agregowanie zamówień w celu uzyskania korzyści skali (centralne jednostki zakupowe, zamówienia wspólne).

Z drugiej strony mówi się o wspieraniu MŚP poprzez dzielenie zamówień: dopuszczenie ofert częściowych, obowiązek podziału zamówienia na części, możliwość ograniczenia liczby przyznanych części zamówienia

1
Opis przedmiotu zmówienia

Jak w Polsce możliwe są dwa podejścia do opisu: opis techniczny i opis funkcjonalny (oraz opis mieszany).

Specyfikacje techniczne: innymi słowy wyrażono podobne zasady, jak w Polsce.

Z punktu widzenia wspólnego rynku posłużenie się PN, gdy istnieje europejska norma zharmonizowana, jest grzechem śmiertelnym.

0,5
Tryby udzielania zamówień

Jak żyją w UE bez zamówień z wolnej ręki? I jakie z tego wynikają problemy dla nas (case Pyrzowice).

Dlaczego dla KE nie istnieją procedury konkurencyjne bez ogłoszenia (NbO, ZoC) i co z tego wynika dla nas.

TSUE rzeczywiście restrykcyjnie podchodzi do przesłanek negocjacji bez ogłoszenia (kilka wyroków).

Procedury mamy niby podobne, a praktyka zupełnie inna – czy tak być musi?

Wstępne ogłoszenie „zapraszające” nie jest powszechnie stosowane przez sektorowców; może inni zamawiający dostrzegą zalety tego rozwiązania?

2
Kwalifikacja wykonawców 

Przesłanki wykluczenia nierzetelnego wykonawcy – czyżby pokłosie polskiego case’u Forposta?

Specyficzne wymagania wobec konsorcjum – a wmawiano nam, że nie wolno…

Jakże się cieszę z solidarnej odpowiedzialności podmiotów udostępniających zasoby (w świetle Pzp)… i jak się obawiam, że jest to sprzeczne z prawem UE.

Jednolity europejski dokument zamówienia – gigantyczny „przerost formy nad treścią”

Postkwalifikacja ma wiele zalet, ale prekwalifikacja ma ich znacznie więcej.

2
Wybór najkorzystniejszej oferty

Dyrektywa nie zmusza do stosowania kryteriów pozacenowych (nie zmusza również do badania rażąco niskiej ceny), lecz wskazuje, że zawsze należy wybierać ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie.

Czy ktoś majstruje przy definicji „kosztów cyklu życia” i dlaczego nie posługuje się pojęciem „całkowity koszt posiadania”?

Najstarsi pamiętają, że stosowaliśmy kryteria odnoszące się do personelu – a potem ich zakazano – a nowa dyrektywa je przewiduje – więc szybko trzeba je przywrócić w Polsce.

1
Aneksowanie umów

Profesjonalny zamawiający przewiduje możliwość zmian i nie dzieje mu się z tego powodu krzywda.

Nowe definicje zmian nieistotnych: czyżby poprzednie brzmienie art. 144 Pzp wyprzedzało epokę?! (i czy ktoś nas przeprosi za zarzuty, nowelę, korekty itp.)

Koniec dylematu: czy w wyniku zamówienia dodatkowego należy zawrzeć nową umowę, czy aneks do starej.

1
Obowiązek przestrzegania prawa UE

Czy muszę martwić się o zgodność mojego postępowania z prawem UE? – Oczywiście! (kilka pouczających przykładów)

Czy można bezpiecznie przyjąć, że ustawa Pzp jest zgodna z prawem UE? – Obawiam się, że nie…

Wykładnia pro-wspólnotowa jest konieczna w przypadku wszystkich zamówień (również krajowych).

0,5
Odpowiedzialność za naruszenie prawa UE

Żyjemy w świecie schizofrenicznym: inna miara jest stosowana do zamówień finansowanych ze środków krajowych, inna do finansowanych ze środków UE (przykłady).

System korekt finansowych w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE – rzeź niewiniątek?

1

Materiały szkoleniowe: uczestnik otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia, egzemplarz nowej Dyrektywy klasycznej (2014/24/UE), Komunikat wyjaśniający Komisji dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02). 

Efekty szkolenia: uczestnik otrzyma wiedzę na temat zasad udzielania zamówień w świetle prawa UE, ich wpływu na praktykę polską oraz specyficznych wymagań w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE.


TRENER:

Dariusz KOBA

SZKOLENIE DOSTĘPNE JAKO ZAJĘCIA DEDYKOWANE (tzw. SZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Szkolenia dedykowane to projekty "szyte na miarę" potrzeb konkretnego klienta, który oczekuje przeszkolenia większej grupy osób z podobnego zakresu.

Z uwagi na charakter zajęć oraz wpływ na dobór uczestników, szkolenia dedykowane cieszą się dużą popularnością. Szkolenia te realizowane są najczęściej w siedzibie klienta lub miejscu przez niego wskazanym, we wspólnie uzgodnionym terminie.

Czas trwania zajęć także musi zostać dobrany odpowiednio do przyjętego zakresu merytorycznego zajęć (programu szkolenia).

Jeżeli pojawi się taka potrzeba to na Państwa życzenie możemy zająć się kompleksowym przygotowaniem strony logistyczno/gastronomiczno/hotelowej.

ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba