Umowy w sprawach zamówień publicznych

Dlaczego właśnie to szkolenie: jest to jedyne szkolenie skoncentrowane na praktycznym, biznesowym podejściu do konstruowania warunków umowy najkorzystniejszej ekonomicznie, czyli takiej, która poszczególne rodzaje ryzyka przypisuje tej stronie, dla której ponoszenie danego ryzyka jest względniejsze (tańsze lub łatwiejsze w zarządzaniu).

Adresat: pracownicy zamawiających, zarówno z komórek zamówień publicznych, jak i z komórek merytorycznych.

Cele: zapoznanie uczestników z zasadami i praktycznymi przykładami formułowania umów w sprawach zamówień publicznych.

Kompetencje ProcurCompEU: Dokumentacja przetargowa (14), Zarządzanie umowami (16).

PROGRAM SZKOLENIA O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ, CO BĘDZIEMY ĆWICZYĆ LICZBA GODZIN
Istota umowy

Nie „pomyślę o tym jutro” – tylko dziś

Identyfikacja i alokacja ryzyka – brzmi źle, ale trzeba od tego zacząć

Powiem to ostro: umowy „bezpieczne” to przejaw arogancji władzy, nadużywania pozycji dominującej, niegospodarności i nieuczciwości kupieckiej – oto dlaczego wykonawcy uciekają z rynku zamówień publicznych…

2
Zasady konstruowania umów

1) Zasada proporcjonalności w odniesieniu do umowy

2) Zasada swobody umów i jej ograniczenia w Pzp

3) Zasada równości stron umowy i klauzule abuzywne w Pzp

4) Istota umowy wzajemnej i obowiązek współdziałania

5) Prawa i obowiązki stron typowych umów

2
Elastyczny opis przedmiotu umowy

Aby móc kupić to, co się chce i nie musieć kupować czegoś, czego się nie chce…

Marka w ofercie – próbnik po zawarciu umowy – produkty średniej jakości

Wahania ilości w granicach – ilości do kwoty – ilości według potrzeb

1
Termin wykonania zobowiązania

Należy wymagać tego, co można otrzymać.

Data – termin – rozwiązania mieszane (i ich konsekwencje).

Harmonogramy – „marszruty” – „karmienie na żądanie”.

Kamienie milowe – „okarowanie” warunkowe kamieni.

Zawarcie umowy a wejście jej w życie.

1
Określenie ceny / wynagrodzenia

Aby umowa była i pozostała najkorzystniejsza przez jak najdłuższy okres czasu…

Ryczałt – wynagrodzenie kosztorysowe – wskazanie podstaw do określenia wynagrodzenia

Waloryzacja: wskaźniki, częstotliwość, automatyzm-renegocjowanie, ryzyko kursowe

2
Pozostałe essentialia negotii

Efektywne podejście do sposobu realizacji zamówienia w zakresie:

1) odbiorów: odbiory ilościowe, odbiory jakościowe, odbiory częściowe, odbiór końcowy, odbiór pogwarancyjny, rozpoczęcie użytkowania

2) płatności: płatności częściowe, podstawy płatności, waluta, terminy

3) kar: istota kary umownej, najczęstsze podstawy, wysokość, sumowanie, ograniczenie, potrącenie

4) poświadczenia: o tym, że nie można odmówić referencji

1
Jeszcze Pzp o umowach

1) podwykonawstwo

2) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

3) odstąpienie od umowy

4) unieważnienie umowy

5) zabezpieczenie należytego wykonania umowy

6) zaliczka

1
Umowy w świetle ustawy o finansach publicznych

1) Czy można zawrzeć umowę wykraczającą poza rok finansowy – to chyba jasne – skąd więc tyle nieporozumień?

2) Czy trzeba określić w umowie jej maksymalną, nominalną wartość w złotych polskich? – kolejny mit

0,5
Zasada niezmienności umów,
a przesłanki zmiany

Przesłanki zmiany umowy w świetle Pzp:

1) zmiany przewidziane pozwalają na dużo więcej

2) prace dodatkowe to zawsze powinien być aneks

3) czy zmiany nieprzewidziane zwalniają z przewidywania

4) zmiana wykonawcy chyba nie w trybie aneksu

5) zmiany nieistotne

Dobra umowa to taka umowa, której nie trzeba zmieniać, gdyż zawiera w sobie od początku mechanizmy samoregulujące.

1
Ewaluacja

Niezależnie od tego, jak nam poszło – warto wyciągnąć wnioski.

Wzajemna ocena stron jest kluczem do sukcesu.

Analiza powdrożeniowa.

0,5

Efekty szkolenia: uczestnik będzie rozumiał potrzebę formułowania umów najkorzystniejszych oraz będzie potrafił formułować podstawowe klauzule w sposób efektywny i elastyczny.

 


Nowe Prawo zamówień publicznych - ustawaMateriały szkoleniowe: uczestnik otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia (prezentację), tekst nowej ustawy Pzp wraz z tabelą porównawczą.

 

 


TRENER:

Dariusz KOBA


Szkolenie dostępne w trybie otwartego naboru:

  • Data: - -
  • Miejsce: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa
  • Zapisz się

CENA SZKOLENIA:

Pierwsza zgłoszona osoba: 1200 zł netto

Druga zgłoszona osoba: 1100 zł netto

Trzecia zgłoszona osoba: 1000 zł netto

Czwarta zgłoszona osoba: GRATIS!!!

W przypadku korzystania ze zwolnienia z VAT podana wyżej ceny to również cena brutto.

Cena szkolenia obejmuje:

zajęcia z ekspertem - praktykiem zamówień publicznych, materiały szkoleniowe, certyfikaty ukończenia szkolenia, wsparcie poszkoleniowe, całodzienny serwis kawowy oraz lunch każdego dnia zajęć (przy szkoleniu stacjonarnym), dostęp do platformy szkoleniowej (przy zajęciach on-line).

PLAN ZAJĘĆ:

Dzień I i II: 10:00 - 15.30 - zajęcia (w tym przerwa kawowa i lunch-owa)

 

SZKOLENIE MOŻE ZOSTAĆ ZORGANIZOWANE JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE (tzw. SZKOLENIE DEDYKOWANE)

Szkolenia dedykowane to projekty "szyte na miarę" potrzeb konkretnego klienta, który oczekuje przeszkolenia większej grupy osób z podobnego zakresu.

Z uwagi na charakter zajęć oraz wpływ na dobór uczestników, szkolenia dedykowane cieszą się dużą popularnością. Szkolenia te realizowane są najczęściej w siedzibie klienta lub miejscu przez niego wskazanym, we wspólnie uzgodnionym terminie.

Czas trwania zajęć także musi zostać dobrany odpowiednio do przyjętego zakresu merytorycznego zajęć (programu szkolenia).

Jeżeli pojawi się taka potrzeba to na Państwa życzenie możemy zająć się kompleksowym przygotowaniem strony logistyczno/gastronomiczno/hotelowej.

ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba