Kwalifikacja. Ocena wiarygodności wykonawców

Dlaczego właśnie to szkolenie: wierzę w zasadę: żadnego zamówienia nie może uzyskać wykonawca niewiarygodny, nie dający rękojmi jego należytego wykonania i uczę jak to wcielać w życie, skutecznie.

Adresat: pracownicy zamawiających, zarówno z komórek zamówień publicznych, jak i z komórek merytorycznych.

Cele: zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi oraz praktyką formułowania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji oraz sposobami oceny ich spełniania przez wykonawców.

Kompetencje ProcurCompEU: Dokumentacja przetargowa (14), Zarządzanie dostawcami (8).

PROGRAM SZKOLENIA  O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ? LICZBA GODZIN
Po co badać wiarygodność wykonawców

Badanie wiarygodności wykonawców jest obowiązkiem, nie prawem zamawiającego:

1) Zamawiający, który powierza wykonanie zamówienia firmie niewiarygodnej jest winny…

2) Zamawiający, który pozwala wykonawcom na kłamstwa i oszustwa jest niegodny…

3) Zamawiający, który nie rozróżnia wykonawców wiarygodnych i niegodnych łamie zasady…

0,5

Przesłanki wykluczenia

O czym świadczy spełnianie przez wykonawcę formalności wymienionych w art. 108 lub 109 Pzp?

Jak wykluczyć wykonawcę za próbę wprowadzenia w błąd?

Nierzetelny wykonawca – jak wykazać zawinione poważne wykroczenie zawodowe lub nienależyte wykonanie wcześniejszego zamówienia bez chodzenia do sądu?

Jak weryfikować self-cleaning?

Kiedy okazać wykonawcy łaskę?

1

 

Zasada proporcjonalności

Unia Europejska działa na zasadzie proporcjonalności…

Wymagania nie mogą być wyższe, niż jest to konieczne – to jasne. Ale czy mogą być niższe? – Właściwe rozumienie zasady równego traktowania w orzecznictwie TSUE

0,5
Doświadczony wykonawca

Nie chcę, aby wykonawca uczył się roboty na moim zamówieniu – to da się zrobić.

Stawianie warunku „w ciągu x lat wykonał y zamówień podobnych” jest tak bardzo niewłaściwe, jak bardzo jest popularne.

Na czym polega i gdzie się mieści doświadczenie wykonawcy.

Najważniejsza jest jakość tego, co wykonawca już zrobił – tylko jak to ocenić?

1
Potencjał kadrowy i techniczny

Gdy powodzenie przedsięwzięcia zależy od wiedzy i doświadczenia kluczowych ekspertów wykonawcy…

Jak badać potencjał techniczny wykonawcy nie wskazując wymaganego sprzętu – i czy warto to czynić?

1
Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie trzeba być ekonomistą, aby dokonać analizy wskaźnikowej firmy:

1) wybór odpowiednich wskaźników

2) konieczne i preferowane wielkości wskaźników

3) interpretacja podstawowych danych ze sprawozdania finansowego

A może rating inwestycyjny?

1
Gdy wykonawca nie spełnia warunków

Warunki stawiane konsorcjum: nie dopuszczam prostego sumowania, w każdym razie nie zawsze!

Ograniczenie podwykonawstwa i wymagania wobec podwykonawców.

Podmioty trzecie: jak walczyć z fikcją udostępniania zasobów.

1
Dossier, dokumenty podmiotowe

Kto i po co wymyślił JEDZ/ESPD/dossier?

Trzy poziomy postkwalifikacji (przekornie zwanej w Polsce procedurą odwróconą)

Rozporządzenie w sprawie dokumentów (…) – najważniejszy akt wykonawczy.

2,5
Składanie i uzupełnianie dokumentów

Dokumenty aktualne na dzień …, czyli co?

Co można uzupełnić i jak zapobiegać oszustwom przy uzupełnianiu dokumentów?

1
Prekwalifikacja

Dlaczego stosować prekwalifikację:

1) trudność stawiania warunków – łatwość określenia kryteriów

2) możliwość wyboru najlepszych (bez „cementowania” rynku)

3) możliwość ograniczenia praktyki udostępniania zasobów

4) skrócenie terminu zawarcia umowy (nawet bez stosowania procedur przyspieszonych)

5) niższe koszty, mniejsze emocje, więcej profesjonalizmu

0,5
Kryteria selekcji

Kryteria selekcji nie muszą polegać na przewyższaniu warunków – muszą być obiektywne i niedyskryminacyjne.

Doświadczenie:

1) Jak dobrze wykonawca zrealizował poprzednie zamówienia?

2) Jak bardzo były one podobne do przedmiotu tego zamówienia?

Co jeszcze może świadczyć o lepszej zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia?

2


Nowe Prawo zamówień publicznych - ustawaMateriały szkoleniowe: uczestnik otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia (prezentację), tekst nowej ustawy Pzp wraz z tabelą porównawczą.

 

 


TRENER:

Dariusz KOBA


SZKOLENIE MOŻE ZOSTAĆ ZORGANIZOWANE JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE (tzw. SZKOLENIE DEDYKOWANE)

Szkolenia dedykowane to projekty "szyte na miarę" potrzeb konkretnego klienta, który oczekuje przeszkolenia większej grupy osób z podobnego zakresu.

Z uwagi na charakter zajęć oraz wpływ na dobór uczestników, szkolenia dedykowane cieszą się dużą popularnością. Szkolenia te realizowane są najczęściej w siedzibie klienta lub miejscu przez niego wskazanym, we wspólnie uzgodnionym terminie.

Czas trwania zajęć także musi zostać dobrany odpowiednio do przyjętego zakresu merytorycznego zajęć (programu szkolenia).

Jeżeli pojawi się taka potrzeba to na Państwa życzenie możemy zająć się kompleksowym przygotowaniem strony logistyczno/gastronomiczno/hotelowej.

ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRESTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba