Jaki wybrać tryb?

Szczerze mówiąc, uważam, że przetarg nieograniczony powinien być stosowany w dwóch przypadkach:

  • gdy przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne, o ustalonych standardach jakościowych o wartości przekraczającej progi UE (w przypadku zamówień nie mających znaczenia dla rynku wewnętrznego UE należy w takich sytuacjach stosować zapytanie o cenę)
  • gdy liczba potencjalnych wykonawców jest niewielka (poniżej 5), a zamówienie nie jest wysoce specjalistyczne

W pozostałych przypadkach należy stosować prekwalifikację – daj mi szansę, aby Cię przekonać.