Jak sformułować kluczowe warunki zamówienia?

Dobre pytanie. Od właściwego określenia warunków zamówienia w 90% zależy powodzenie przedsięwzięcia.

  • zrobię analizę rynku potencjalnych wykonawców w celu określenia właściwych warunków udziału w postępowaniu,
  • poprowadzę komisję przetargową przez proces doboru właściwych kryteriów oceny ofert i ich wag,
  • zaproponuję umowę najkorzystniejszą ekonomicznie, uwzględniającą analizę ryzyka,
  • pozostałe postanowienia SIWZ mogą Państwo podejrzeć sobie w sieci lub uzyskać (gratis) w komplecie ode mnie.