Letnia Akademia Zamówień Publicznych 2024

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Letniej Akademii Zamówień Publicznych. Jest to niepowtarzalne wydarzenie, które w tym roku odbędzie się pod hasłem:

Zamawianie robót budowlanych. eNotices2. Kontrola zamówień publicznych. Case C-54/21.

Dlaczego właśnie to szkolenie? szkolenie koncentruje się na praktycznych aspektach przygotowania, zamawiania i nadzorowania robót budowlanych, składa się niemal wyłącznie z analizy przykładów stanowiących konkretne rady do zastosowania w różnych sytuacjach.

Adresaci szkolenia: pracownicy instytucji zamawiających zajmujący się zarówno dużymi inwestycjami, jak i bieżącym utrzymaniem obiektów: remonty, rozbudowy, modernizacje + wszyscy borykający się z eNotices2 (np. z wielością części) i kontrolą. Wykonawcy też dużo zyskają.

Cele szkolenia: zapoznanie uczestników z najważniejszymi aspektami warunkującymi efektywność zamówień publicznych na roboty budowlane.

Zapewniamy trzy dni bardzo intensywnej nauki, konsultacji merytorycznych, rozmów branżowych, dyskusji, pod opieką najlepszych trenerów, ekspertów i co najważniejsze - praktyków.

 

PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA  O CZYM BĘDZIEMY MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ? LICZBA GODZIN
Wprowadzenie: fazy inwestycji i strategia kontraktowania

Fazy inwestycji wg Standardów Realizacji Inwestycji:

 • co powinno być wynikiem prac w danej fazie, żeby lepiej zamawiać usługi i roboty budowlane

Koncepcja kontraktowania projektu:

 • jak i w którym momencie podejmować decyzje zakupowe: Design and Build vs projektowanie po stronie zamawiającego (lub inne rozwiązania)
 • jak dostosować mechanizm płatności w umowie do oczekiwanych rezultatów umowy
 • jak dzielić odpowiedzialność i ryzyko w umowach na projektowanie i na roboty budowlane w zależności od oczekiwanych rezultatów
 • w jakich sytuacjach i w jaki sposób dzielić inwestycję na części
2
Pozyskanie dokumentacji projektowej

Niejeden problem zaczyna się od projektowania.

OPZ: dane wyjściowe do projektowania.

Tryb zlecania projektowania: przetarg jest nielegalny!

Wymagania dla personelu projektowego.

Kryteria oceny ofert.

Umowa o prace projektowe.

Projektant jako podwykonawca Generalnego Wykonawcy (co zamawiający powinien wiedzieć).

2
Opis przedmiotu zamówienia

Dokumentacja projektowa i STWiORB:

 1. opis techniczny
 2. opis funkcjonalny – skąd wziąć funkcjonalne STWiORBy

Dlaczego projektanci wskazują marki i jak temu zapobiec (m. in. KIO 3384/23).

PFU – jak opisać przedmiot zamówienia, aby było precyzyjnie, a jednocześnie pozwolić wykonawcy przesądzić mnóstwo kwestii.

1
Warunki udziału w postępowaniu

Nie wystarczy znać przepisy, aby określić warunki – potrzebna jest znajomość rynku potencjalnych wykonawców.

Wiedza i doświadczenie – kto co zrobił i jak dobrze.

Potencjał kadrowy – po co zamawiającemu nazwisko kierownika budowy?

Potencjał techniczny – czy to warto badać?

Ekonomia i finanse – po co i jak?

2
Kryteria selekcji

O wyższości prekwalifikacji.

Co to znaczy lepszy wykonawca.

Doświadczenie:

 1. jak dobrze wykonawca zrealizował poprzednie zamówienia?
 2. jak bardzo były one podobne do przedmiotu tego zamówienia?
1
Kryteria oceny ofert

Czy cena może, czy powinna być jedynym kryterium?

Kryteria pozacenowe - po co i jakie?

2
Umowy

Umowa najkorzystniejsza – identyfikacja i alokacja ryzyka.

Jak elastycznie opisać essentialia negotii: przedmiot, cena, termin.

Jedyne, co jest pewne, to że będą roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane, ale to nie musi być tragedia.

2
Nadzór

Jak nie umiemy kupić usług nadzoru inwestorskiego.

Kiedy i jak wybrać Inżyniera?

Jak elastycznie opisać essentialia negotii: przedmiot, wynagrodzenie, termin.

1
Dodatkowo:
eNotices2 Warsztaty oparte o problemy i case’y uczestników szkolenia: każdy będzie mógł „klikać” po swoim koncie pod bezpośrednim nadzorem trenera – Mateusza Bartosiewicza. 4
Kontrola zamówień publicznych

Najczęstsze błędy wykrywane przez kontrole zamówień publicznych, nie tylko w zakresie robót budowlanych – same case study.

Jak zapobiegać błędom i jak się bronić przed zarzutami?

4
Case C-54/21

O co poszło w ostatnim „polskim” orzeczeniu TSUE?

Jak sobie radzić przed TSUE? – relacja z pierwszej ręki.

Jakie wnioski? – i czy ten wyrok się przyjmie w polskiej praktyce?

2
Jak wygrać przetarg?

Moduł dla wykonawców (choć zamawiający też są zaproszeni:)

5 kroków do sukcesu:

 1. wziąć udział w postępowaniu
 2. spełnić warunki udziału w postępowaniu
 3. złożyć ofertę niepodlegającą odrzuceniu
 4. złożyć ofertę najkorzystniejszą
 5. wykonać należycie zamówienie
2

TRENERZY

Dariusz Koba 

Michał Skorupski

Zrinka Perčić 

Prawnik, absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.
Jako pierwszy (w 1995 r.) Dyrektor Zespołu Szkoleń i Promocji Urzędu Zamówień Publicznych był odpowiedzialny za przygotowanie programów szkoleń, materiałów szkoleniowych i podręczników, organizowanie i prowadzenie szkoleń dla trenerów i arbitrów, koordynowanie pracy trenerów i instytucji szkoleniowych. Były ekspert ds. zamówień publicznych w Gminie Warszawa Centrum. Współzałożyciel, członek zarządu spółek: Centrum Zamówień Publicznych oraz Forum Edukacyjne Centrum Zamówień Publicznych. Od kwietnia 2014 r. niezależny ekspert.
Od 20 lat doradza i prowadzi szkolenia w zakresie szeroko rozumianej problematyki zamówień publicznych. Uczestniczył w wielu niestandardowych postępowaniach, opracował dziesiątki specyfikacji, regulaminów, analiz, napisał setki opinii, uczestniczył w dziesiątkach arbitraży itd., itp. Przeprowadził kilkaset szkoleń, w których udział wzięło kilkanaście tysięcy osób.
Jest autorem wielu publikacji branżowych (książki i poradniki nt. zamówień publicznych) oraz artykułów w prasie poświęconej tej tematyce.
Od 2017 - Członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP.

Inżynier i ekonomista budowlany z trzydziestoletnim doświadczeniem w przygotowaniu, prowadzeniu i rozliczeniach inwestycji budowlanych. Doradzał GDDKiA w kontraktowaniu, rozliczeniach i sporach na tle kilkudziesięciu kontraktów dróg ekspresowych i autostrad oraz wdrożeniu kontraktów Design and Build w drogownictwie. Brał udział w kontraktach przemysłowych, energetycznych i petrochemicznych (LNG, infrastruktura przesyłowa, upstream, elektrownie) oraz w projektach komunalnych (spalarnie, sortownie, inwestycje wod-kan). Arbiter i biegły w sporach budowlanych. Przewodniczący komisji standaryzacji SIDiR, główny autor Standardów Realizacji Inwestycji i książki Kontraktowanie w budownictwie. Ma praktyczną znajomość działania niemal wszystkich stron inwestycji: inwestorów, wykonawców, projektantów, nadzoru i doradztwa, co wykorzystuje w planowaniu realizacji inwestycji, strategiach kontraktowania i przygotowaniu harmonogramów dyrektywnych inwestycji. Jest liderem merytorycznym praktyki Engineering Projects Advisory w KPMG w Polsce.

Radca prawny z dwudziestoletnim doświadczeniem w obszarze zamówień publicznych (w tym przy realizacji dużych projektów zakupowych inwestycyjnych). Pracowała m.in. w Centrum Zamówień Publicznych, a także jako Dyrektor Biura Prawnego PKP PLK S.A. i Dyrektor Departamentu Przetargowego GDDKiA.

Autorka i współautorka tekstów poświęconych tematyce zamówień publicznych, w tym Podręcznika dla Inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych i Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekretarz Komitetu ds. opracowania KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK DLA PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH REALIZOWANYCH W FORMULE PROJEKTUJ I BUDUJ przy Polskim Związku Pracodawców Budownictwa. Propaguje ideę zrównoważonych zamówień publicznych. Sygnatariuszka inicjatywy SIDiR powołania Narodowego Forum Kontraktowego.

Mateusz Bartosiewicz

Niespodzianka - ekspert w zakresie kontroli zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem.

Pasjonat zamówień publicznych, zwłaszcza elektronizacji (platformazakupowa.pl), spędził miesiące na „rozkminianiu” eNotices2, najlepszy ekspert w tym temacie, prowadzi wiele szkoleń, zarówno online, jak i stacjonarnych, jednak – w odróżnieniu od tamtych szkoleń – na Letniej Akademii Zamówień Publicznych przeprowadzi warsztaty oparte o problemy i case’y uczestników szkolenia: każdy będzie mógł „klikać” po swoim koncie pod jego bezpośrednim nadzorem.

 

Nowe Prawo zamówień publicznych - ustawa 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia (prezentację), tekst nowej ustawy Pzp, materiały biurowe do notowania.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

MIEJSCE: Hotel Pietrak**** Gniezno, ul. Chrobrego 3, 62-200 Gniezno | https://gniezno.pietrak.pl

hotel

KOSZT UDZIAŁU jednej osoby wynosi 1990 zł netto* i obejmuje:

 • udział w niepowtarzalnym szkoleniu, pełnym inspirujących treści, praktycznych przykładów, warsztatów i burzliwych dyskusji
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • konsultacje,
 • certyfikaty ukończenia szkolenia,
 • zakwaterowanie w Hotelu Pietrak**** położonym w samym centrum starego miasta (2 noclegi w pokoju 2-osobowym)
 • pełne wyżywienie od obiadu w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu
 • przerwy kawowe,
 • możliwość udziału w imprezach towarzyszących

OPŁATY FAKULTATYWNE (ceny netto*):

 • dopłata do pokoju 1-os. (w miarę wolnych miejsc w hotelu): 500 zł;
 • koszt pobytu osoby towarzyszącej: 1000 zł;
 • udział w szkoleniu bez zakwaterowania, ale z wyżywieniem (bez śniadań): 1500 zł;


* W PRZYPADKU GDY UDZIAŁ W SZKOLENIU FINANSOWANY JEST W CO NAJMNIEJ 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH USŁUGA ZWOLNIONA JEST Z PODATKU VAT (STAWKA VAT: „ZW.”). W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH DO WSZYSTKICH CEN NALEŻY DOLICZYĆ 23% PODATEK VAT.

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ (WORD)

Szkolenie dostępne w trybie otwartego naboru:

 • Data: - -
 • Miejsce: Hotel Pietrak, Gniezno
 • Zapisz się