Odwrócone szkolenia mieszane (flip)

 

Od 2023 roku wdrażamy, na początku w odniesieniu do dwóch programów („Planowanie” i „Kryteria”) koncepcję flipped blended training, czyli odwróconych szkoleń mieszanych.

Odwrócone”, gdyż nie zaczynamy właściwego szkolenia od wykładu wprowadzającego

  • z którego niewiele pozostaje w głowach uczestników (wg badań, najwyżej 20% treści),
  • na którym niektórzy się nudzą, a inni nie nadążają,
  • po którym niewiele czasu pozostaje na praktykę.

Poznanie teorii będzie poprzedzać właściwe szkolenie.

Około tygodnia przed właściwym szkoleniem organizujemy Wprowadzenie do szkolenia, które odbywać się będzie poprzez krótki wykład on-line oraz samodzielne studiowanie tematu szkolenia na podstawie materiałów udostępnionych przez trenera oraz pozyskanych przez uczestników szkolenia: filmy, podcasty, publikacje, case’y, orzeczenia itp. Przez cały tydzień trener będzie do dyspozycji uczestników odpowiadając na pytania, podsuwając kolejne materiały.

Mieszane”, gdyż po spotkaniu wprowadzającym on-line oraz samodzielnych studiach nastąpi szkolenie właściwe odbywające się stacjonarnie w małych grupach. Szkolenie będzie wyłącznie praktyczne:

  • dyskusje,
  • analizy przypadków,
  • warsztaty: pisanie dokumentów lub ich części.

Na zakończenie szkolenia każdy będzie dysponował materiałem gotowym do zastosowania w praktyce.

Nadal zapewniamy wsparcie poszkoleniowe we wszystkich sprawach związanych z wdrażaniem treści szkolenia w praktyce.

Opisana koncepcja szkoleń opiera się w dużej mierze na samodzielnej pracy uczestników, na którą powinni przeznaczyć co najmniej jeden dzień. Najprościej, gdyby to był dzień Wprowadzenia, lecz może to być również dowolny czas przed szkoleniem. Jak często w życiu: „ile włożysz – tyle wyjmiesz”. Wierzymy, że uczestnicy naszych szkoleń chcą więcej, a więc uzyskają znacznie więcej!