Uczymy na szkoleniach dedykowanych

Dlaczego właśnie to szkolenie: jest to szkolenie skoncentrowane na analizie prawdziwych zarzutów kontroli w celu uniknięcia tego typu sytuacji na przyszłość oraz w celu budowania argumentacji służącej do obrony przed podobnymi zarzutami (gdy już mleko się rozlało).

Adresat: pracownicy instytucji zamawiających, zarówno z komórek zamówień publicznych, jak i z komórek merytorycznych, zwłaszcza uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówień współfinansowanych ze środków UE, pracownicy jednostek kontrolujących. 

Cele: uwrażliwienie uczestników na najczęściej spotykane w praktyce błędy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

PROGRAM SZKOLENIA O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ LICZBA GODZIN
Kontrola zamówień publicznych

Jak to jest możliwe, że różne organy kontroli mają różne opinie na temat tego, co jest legalne, a co nie?

Specyfika podejścia organów kontroli, różne kryteria kontroli.

System kontroli wydatkowania środków UE.

1
Rola UZP w systemie kontroli

Dać Urzędowi więcej uprawnień, albo odsunąć go od kontroli – UZP nie powinien być „jednym z wielu”.

Kontrola doraźna: czy Prezes UZP powinien reagować na donosy, artykuły prasowe itp.

Kontrola uprzednia: czy Prezes UZP nie jest kwiatkiem do kożucha.

Kary pieniężne nakładane przez Prezesa UZP i KIO.

1
Obszary najczęstszych naruszeń w świetle wyników kontroli

Same case’y:

1) niedopuszczalne dzielenie zamówienia na części.

2) opis przedmiotu zamówienia naruszający konkurencję.

3) nieuzasadnione stosowanie trybów NbO, WR i ZoC.

4) dyskryminacyjne warunki udziału w postępowaniu.

5) niewłaściwe dokumenty podmiotowe.

6) nielegalna zmiana umowy.

7
Zasady odpowiedzialności pracowników instytucji zamawiającej

Nie tylko mamy wiele organów kontroli kierujących się różnymi kryteriami kontroli – mamy również wiele reżimów odpowiedzialności:

1) naruszenie dyscypliny finansów publicznych

2) odpowiedzialność w świetle prawa pracy

3) odpowiedzialność karna

2
Zasady wymierzania korekt finansowych

Jaki jest charakter prawny korekt finansowych?

Co to jest nieprawidłowość i czym różni się od uchybienia formalnego?

Dlaczego tak rzadko stosowana jest metoda dyferencyjna wymierzania korekt finansowych? – czyżby zwykle nie dochodziło do szkody w budżecie UE?

Taryfikator bywa kwestionowany, lecz nieuprzedzone oko powinno w nim dostrzec również wiele zalet.

Na miarkowanie trzeba sobie zasłużyć, ale jak?

1

Materiały szkoleniowe: uczestnik otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia oraz szereg case’ów obrazujący nieprawidłowości.

Efekty szkolenia: uczestnik otrzyma wiedzę, która umożliwi uniknięcie lub „wybrnięcie” z wielu błędów zdarzających się w postępowaniu o udzielenie zamówienia i – w konsekwencji – uniknięcie np. korekty finansowej w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE.


TRENER:

Dariusz KOBA

Szkolenie dostępne w trybie otwartego naboru (sprawdź terminarz), a także jako szkolenie dedykowane.

Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba

Kalendarz szkoleń z Prawa zamówień publicznych

Opinie o naszych szkoleniach

Świetnie przygotowany program szkolenia. Przedstawienie nowatorskich rozwiązań dających nowe spojrzenie na zamówienia publiczne.

Marzena z Warszawy. Szkolenie "Kryteria oceny ofert", Grudzień 2016 r.

Świetnie przygotowany merytorycznie prowadzący. Zajęcia bardzo ciekawe. Z przyjemnością będę uczestniczyła w kolejnych.

Edyta, Piaseczno. Szkolenie "Kryteria oceny ofert", Grudzień 2016 r.

Szkolenie prowadzone było zgodnie z założonym programem. Prowadzący przekazał wiedzę w sposób profesjonalny i rzetelny, odpowiadając na wszystkie pytania, również te wykraczające poza zakres szkolenia. Przydatne materiały szkoleniowe. Polecam!

Anna Olędzka. Szkolenie "Umowy w sprawach zamówień publicznych", Marzec 2017 r.

Innowacyjne podejście do zamówień publicznych, sposób prezentacji zmusza do kreatywności i zmiany podejścia Zamawiającego do przeprowadzania "nowych" przetargów. Polecam!

Joanna i Łukasz. Szkolenie "Kryteria oceny ofert", Grudzień 2016 r.

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego newslettera


chwilowka