Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016

Szanowni Państwo,

Jednak nie ma nowej ustawy! Czy nie szkoda?... Jest nowela Pzp! Czyli kontynuacja / dobra zmiana / nowy początek?...

Dzielenie na części w celu obejścia ustawy – już nie takie straszne? A jednak…

Wymagania społeczne i środowiskowe w łańcuchu dostaw – po co i jak to ugryźć?

Kwalifikacja wykonawców – czy wreszcie będzie można wykluczać partaczy?

Kryteria oceny ofert – wreszcie będzie można wybrać najlepsze na rynku.

Aneksowanie umów: hulaj-dusza dla grzesznych i raj dla grzecznych dusz.

I inne zmiany, które istotnie wpływają na praktykę zamówień publicznych.

Zapraszam na szkolenia dedykowane z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. To nie będzie czytanie ustawy. To spektakl praktycznych porad, przepisów i mądrych, biznesowych rozwiązań do zastosowania w nowej rzeczywistości. Zaczynamy w pierwszej połowie kwietnia.

Dariusz Koba

Program szkolenia

 

Zamówienia „in house”: kiedy można nie stosować Pzp, kiedy warto nie stosować Pzp?

Szacowanie wartości zamówienia: dzielenie, łączenie, sumowanie – nadal nie wiadomo o co chodzi.

Budujemy wspólny rynek, ale nie z Chinami.

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach fakultatywne a plan zamówień obowiązkowy?

Centralizacja zamówień: centralny zamawiający, centralna jednostka zakupująca, scentralizowane działania zakupowe, konsorcja zamawiających, wspólny podmiot.

Organizacja zamówień: zespół projektowy, pomocnicze działania zakupowe.

Klauzule społeczne: zamówienia zastrzeżone, dostępność dla wszystkich.

Warunki udziału w postępowaniu, kryteria kwalifikacji, kryteria selekcji, szczególne wymagania wobec konsorcjum: wreszcie koniec prostego sumowania potencjałów.

Przesłanki wykluczenia: czy wreszcie będzie się można pozbyć partaczy z rynku zamówień publicznych?

Postkwalifikacja: szansa na szybki i łatwy sukces, czy powolne i długie umieranie? Jednolity dokument sporządzany dla każdego postępowania oddzielnie: proste utrudnienie, czy trudne uproszczenie?

Koniec handlu referencjami: kto spełnia warunki ten robi, a z drugiej strony wracamy do punktowania cudzego doświadczenia.

OPZ: wymagane cechy materiału, produktu, dostawy lub usługi - czy to rewolucja, czy jedynie kosmetyczne zmiany?

Etykiety zwane oznakowaniem, certyfikaty, sprawozdania z badań – po co, na co i dlaczego?

Miały być wstępne konsultacje rynkowe a pozostał dialog techniczny – jaka szkoda.

Hierarchia kryteriów vs. Algorytmizacja kryteriów.

Oferty częściowe: jest o zasadach rozdzielania części, nie ma o polityce rabatowej.

Bez negocjacji z wykonawcami nie da się mądrze kupić prawie niczego – co potwierdzają nowe przesłanki.

Partnerstwo innowacyjne szansa na skok cywilizacyjny ;-)

Terminy mogą być krótsze, ale muszą być odpowiednie, a więc często dłuższe – tak to wygląda.

Pozostaje definicja rażąco niskiej ceny – nie mamy dość?

Kryteria oceny ofert mogą odnosić się do kwalifikacji personelu – jaka szkoda, że KE i UZP wciskali nam przez długie lata, że to jest zakazane, a TSUE stwierdził, że nie.

Cena ma mieć do 40% - czy to nie wyraz kompletnej desperacji…

Nowinki w umowach ramowych.

Są usługi społeczne, są również niepriorytetowe?

Aneksowanie umów: hulaj-dusza dla grzesznych i raj dla grzecznych dusz.

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach fakultatywne a plan zamówień obowiązkowy?

Elektronizacja zamówień publicznych: e-Zamówienia, profil nabywcy.


chwilowka